Cluster is een scholenprogramma waarin een waaier aan kunst, debat en media aan bod komen, telkens vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, telkens vanuit een centraal thema. Artiesten en prominente figuren gaan een actieve dialoog met leerlingen aan en bieden stof tot discussie en reflectie.

Website Cluster
 

01.03 in De Studio