ChatGPT comedy

Satire Against The Machine

NL: Graphic designers en copywriters zouden binnenkort zomaar overbodig kunnen zijn, dankzij AI. Maar humor is het laatste bastion der mensheid! Zoals echte Spartanen vechten tegen de Matrix, vechten comedians tegen het algoritme van ChatGPT. Wie schrijft de beste grappen? En kan je raden wie wat schreef? Wat denkt AI over onze nietige menselijke grappen? Of zoals een clickbaitartikel, geschreven door AI, zou zeggen: de resultaten zullen je verbazen! Met Jurg van Ginkel (NL), Karan Karthik (NL) en Alina Sharipova (BE).

EN: Graphic designers and copywriters may soon be made obsolete by AI, but humor is humanity's last bastion. Like Spartan soldiers fighting the Matrix, comedians battle ChatGPT's algorithm. Who writes the best jokes? And can you see who wrote what? What is AI thinking of our puny human jokes? As a clickbait article written by AI would say: the results will shock you! With Jurg van Ginkel (NL), Stephen Bell (UK) and Alina Sharipova (BE).

All You Can Laugh

NL: Tijdens All You Can Laugh, op zaterdag 2 maart, kan je voor de prijs van één dagticket naar maar liefst drie shows gaan. En dat op drie verschillende locaties!

Tijdens het bestellen kies je drie voorstellingen per tickethouder. Per bestelling hoeven niet alle tickethouders naar dezelfde voorstellingen te gaan.

Let op! Sommige voorstellingen beginnen op hetzelfde moment. Zorg ervoor dat je per tickethouder drie voorstellingen kiest die steeds op een ander moment starten!

EN: During All You Can Laugh, on Saturday March 2nd, you can attend three shows for the price of just one ticket. At three different locations!

During the order process you can choose three shows for each ticket holder. Not all ticket holders need to attend the same shows. Attention! Some shows start at the same moment. Do make sure you choose three shows for each ticket holder that don't start at the same time!